Zoek eerst het Koninkrijk van God

Zoeken is niet simpelweg even om je heen kijken en dan zie je het wel, het is eerder een krachtig werkwoord dat betekenis geeft aan onze toewijding. Het vraagt om actie en betrokkenheid, om ons innerlijk uit te strekken naar God.

Zoeken is een voortdurende reis waarbij we ons hart richten op het Koninkrijk van God. Het betekent bidden, lezen, luisteren – een voortdurende herhaling van inspanningen. Net zoals we herhaaldelijk blijven zoeken naar datgene wat de Bijbel ons onderwijst, zo zetten we ons voortdurend in om Gods Koninkrijk te begrijpen en te ervaren.

Onze roeping is duidelijk: we zijn geroepen om de wereld in te gaan en Jezus’ boodschap van liefde en verlossing te verspreiden. Maar we moeten niet vergeten dat ons innerlijk ook van onschatbare waarde is. Als we onszelf verwaarlozen, verliezen onze daden hun betekenis. Onze inspanningen kunnen dan vruchteloos lijken en ons geloof kan zijn kracht verliezen.

“Zoek eerst het Koninkrijk van God en al het andere zal u gegeven worden.” Deze woorden raakten mij. Ze herinneren me eraan dat wanneer we onze energie steken in het begrijpen en beleven van Gods Koninkrijk, andere aspecten van ons leven ook op hun plek zullen vallen. Het gaat om prioriteiten stellen en weten dat onze innerlijke zoektocht de fundering legt voor alles wat volgt.

Laten we de uitdaging aangaan om voortdurend te zoeken naar het Koninkrijk van God. Laten we ons hart uitstrekken door gebed, Bijbelstudie en luisteren naar wijze woorden van broeders en zusters. Deze zoektocht is een levenslang proces dat ons zal leiden naar een dieper begrip van onszelf, onze geloofsovertuigingen, onze relatie met God en met elkaar. En in deze reis van voortdurend zoeken, zullen we merken dat al het andere ons inderdaad geschonken zal worden.

Arnoud