Een zondag in Denemarken

Een paar weken geleden waren we op vakantie in Denemarken. Een land vol rust, prachtige kust, kleine dorpjes en bijna overal wel een kerkje. Zo ook in het dorpje waar wij zaten. Dus gingen we op zondag naar de plaatselijke kerk in Genner. We hadden al gelezen op internet over een “confirmation’. In deze dienst deden 4 jongeren openbaar belijdenis van hun geloof. Het was mooi om te zien hoe er in de liturgie van een dienst vele vormen van herkenning zijn. Maar ook een paar verschillen.
 
Bij het “ja “zeggen van de jongeren werd aan de familie en vrienden gevraagd om ook op te staan als zichtbare getuigen en steun in deze keus van het leven van een jongere. Ook mochten zij daarna voor het eerst aan het avondmaal. Daarvoor stonden een 20-tal knielbanken voor in de kerk en werd het avondmaal in een aantal rondes uitgedeeld. Alles onder strakke en bezielende leiding van de voorgangster.
 
Er werden diverse liederen gezongen en van de preek begrepen we alleen het woord “transformatie”. Helaas is ons Deens ontoereikend…. Maar gelukkig is er Google Translate tijdens het zingen van de liederen. En het laatste lied dat we zongen raakte me, in melodie en in tekst  
“du spør mig om håbet ” Een lied dat vraag om de hoop ( håbet). In 5 coupletten werd er gezongen over hoop die zich laat vinden, de hoop die oplicht, de hoop die groeit, de hoop die leven geeft en de hoop die bezongen wordt. 
 
Deze opsomming van hoop heeft een naam en Zijn naam is Jezus. Jezus laat Zich vinden; verlicht de donkerte; zorgt voor groei, herstel en bloei;  geeft het leven en is het waard om bezongen te worden, de eer te krijgen.
 
Misschien herken jij jezelf in een van die momenten van hoop, ben je op zoek of heb je Zijn licht op zaken nodig? Misschien ben je op zoek naar groei of herstel? Of ben je juist dankbaar voor het leven dat Hij je geeft? Breng dat in gebed bij God of deel dat met iemand die je dat toevertrouwd. Laten we elkaar bemoedigen. 
 

Jeanine