Wel of niet?

Toen ik mijn moeder opzocht, zag ik een paar mensen samen sjoelen. Ik dacht aan die keren dat we zelf sjoelden. Met veel gelach en ook veel commentaar, vooral als de eindstand werd opgemaakt. Daarbij werd dan, strak en onverbiddelijk, een vinger langs de vakjes gehaald zodat er geen twijfel over bestond welke stenen wel en niet meetelden.

Het bracht mij terug bij een beeld wat me de afgelopen weken bezig hield. Een beeld van licht en duisternis.
En de vraag daarbij: Leef ik in het Licht of in het zicht van het Licht?

God is Licht en bij Hem is geen spoor van duisternis. Wij hebben het vaak nog over een grijs gebied. Maar wanneer Jezus terugkomt, in een oogwenk, zal het Licht voorgoed gescheiden worden van de duisternis. En dan zal er geen grijs meer zijn.

Het verhaal van de wijze en dwaze meisjes laat daar iets van zien. Alle meisjes geloofden in de Bruidegom en verheugden zich op het feest. Maar toen Hij kwam kregen de vijf dwaze meisjes te horen dat Hij hen niet kende en bleef de deur gesloten. Ze geloofden in het Licht en leefden in het zicht van het Licht, maar waren niet voorbereid.

Je bestemming wordt bepaald tijdens je leven. Maar wordt vastgesteld bij Jezus’ wederkomst of eerder, als je overlijdt.
De vraag aan ons is: Leef ik in het Licht of in het zicht van het Licht?

Als Jezus terugkomt, hoor ik er dan wel of niet bij?

 

Arianne