Wat zou jij doen?

Afgelopen week op de kring hebben we het zesde hoofdstuk uit Daniel bestudeerd. Voor velen van ons een bekend verhaal, zeker ook vanuit de kinderbijbels. Daniel in de leeuwenkuil.

Maar elke keer als je een verhaal leest in de Bijbel vallen je weer bijzonderheden op. Door het uitvaardigen van een wet wordt geprobeerd om Daniel te betrappen op een overtreding. Daniel stond bekend als een onberispelijk man, niet nalatig en zeer betrouwbaar.

In de studie stond de vraag: Wat zou jij doen? Als er op dit moment door onze regering een zelfde soort wet uitgevaardigd zou worden. Hoe zichtbaar is ons bidden? Hoe zichtbaar is ons handelen? En wat zou dat in deze tijd betekenen? Niet meer bidden, geen kerkgang, geen getuigenis afleggen?

Bij Daniel is het duidelijk, hij gaat openlijk in gebed voor een open venster. Hij is trouw aan God. En wordt tot groot verdriet van de koning Darius uiteindelijk naar de leeuwenkuil gebracht. Bijzonder om te lezen hoe deze koning de God van Daniel kent. En zelf gaat vasten voor de redding van Daniel.

In de dienst van afgelopen zondag werd gesproken over het belang van verbondenheid in de gemeente. En door het afsluitende verhaal van Dr. Zaw werd dit nog eens extra benadrukt. In een land als Myanmar, waar vrijwel alles is stil gelegd door een militaire macht, blijkt alleen de christelijke kerk nog te functioneren. Dat wordt dan opeens zichtbaar.

Zichtbaar zijn, als het erop aankomt. Dat bid ik voor de gemeente wereldwijd, voor onze gemeente Eglesia en voor jou en mij persoonlijk.

Jeanine Roggeband