Wachten op God, leven uit de Geest

Voordat Jezus de Heilige Geest stuurt naar Zijn discipelen vraagt Hij om te wachten op God. Hij vraagt om geduldig te zijn en uit te zien naar het moment dat Hij hèt initiatief neemt. Hij draagt Zijn discipelen op om te wachten totdat de Heilige Geest komt. Wachten en bidden.

Wachten en niet ondertussen wat anders gaan doen, in eigen kracht aan het werk gaan, je laten verleiden door de wereld, of meegaan in standpunten of meningen van anderen. Nee, jezelf beheersen en wachten op God.

Het wachten en bidden van Maria en de apostelen laat ons zien dat, willen we werkelijk leven uit de Heilige Geest, gebed de grondhouding moet zijn van ons leven. Dat is leven in openheid, in
ontvankelijkheid, in armoede, in verlangen, in leegte; leven met open handen, met open hart, je innerlijk richtend op God van wie je alles ontvangt. Dat is Christus centraal, een leven van aanbidding.

Handelingen 1:4-5

‘Toen Hij eens bij hen was, droeg Hij hen op: “Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.”’

Handelingen 2:1-4a

‘Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren zij allen bij elkaar. Plotseling klonk er een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar zij zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zoch op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest …’