Vertrouwen

Afgelopen week waren we in Zweden. Voorbereiden voor een paar weken vakantiewerk. Op ontdekking met nieuwe mensen. Mooie gesprekken, hard werken, plezier en wat een mooie omgeving. Verder mogen bouwen op een stuk levenswerk. Nieuwe plannen maken.
Maar eerst op zondag naar een lokale kerk.

Deze kerk bevindt zich in een voormalig hotel, een prachtige oude locatie. Bij binnenkomst lopen we een showroom binnen van allemaal mooie 2e hands spullen. Door verkoop van deze spullen kan de kerk zichzelf onderhouden en ook hun doel erachter. Opvang van verslaafden aan drugs, drank of anders. Hen helpen afkicken, onderwijzen in het Woord van God en hen helpen een plek in de maatschappij te vinden. Door eerst mee te werken in de winkel of de renovatie van het gebouw.
De leiders van de kerk blijken  Noren te zijn, die zich in Zweden hebben gevestigd. Ze hebben als roeping ervaren om dit werk in Zweden te gaan doen. Er zijn ook mensen uit Bulgarije en de Oekraïne aanwezig in de kerk.

En dan begint de dienst, eerst een inleiding waarvan we denken dat het al de preek is. Een vurig betoog over Hebreeën 3. Na een paar liederen die speciaal voor ons dit keer in het Engels worden gezongen de echte preek door Christian. Ook hier gaat het over gehoorzaamheid aan God. Gods wil doen. Hij haalt hier het verhaal van Abraham en Lot aan. Lot mag een keus maken en kiest op het oog. Op dat wat hij ziet i.p.v. in vertrouwen op God. En uiteindelijk blijft Lot alleen over, geen enkel familielid meer of bezit. God gaat Zijn weg verder met Abraham, en doet hem grote beloften.  

Hoe zit dat met mij? Hoe vaak kijk ik naar de omstandigheden? Naar de omgeving? Naar de mensen en meningen om mij heen? Laat ik me leiden door stemmen die niet van God komen? En vind ik dat belangrijker of comfortabeler? Dat geldt in mijn gezin, mijn werk maar ook in mijn taak in de kerk…. Ben ik een beetje zoals Lot?

Laat ik me leiden door dat wat zichtbaar en hoorbaar is, of heb ik geduld en vertrouw ik op God?
Op Zijn leiding om Zijn doel om Zijn plannen te kunnen verwezenlijken? Probeer ik te zijn als Abraham.

Een boodschap die met veel bewogenheid wordt gebracht in een kerkje in Zweden, 1200 km hier vandaan. God heeft een plan met de wereld en kan mensen gebruiken die bereid zijn te gehoorzamen. En Hij wil ons daar alles voor geven. Dat heeft Hij al gedaan. We zitten tussen Pasen en Pinksteren in. Nieuw leven door de opstanding van Jezus Christus en de Geest is uitgestort voor iedereen.

Jeanine