Efeziers 2:14-22    

Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God. – Efeziërs 2:19

Als u vrede wilt, bereidt u dan voor op oorlog’

Een Romeins gezegde dat indringend weergeeft hoe mensen vroeger – en helaas ook nu – tegen het verschijnsel ‘vrede’ aankeken.
In de dagen van Paulus was het dus niet anders. Veel trammelant tussen Joden en heidenen.
Zoals nu nog tussen links en rechts, aanhangers van complottheorieën en de ontkenners daarvan. En in die kakofonie van meningen toen en nu klinkt ineens dit verrassende geluid: ‘Want Hij is onze vrede’.

Weg met alle muren die wij tussen elkaar hebben opgebouwd, waardoor we elkaar niet meer verstaan.

Jezus is de verpersoonlijking van een nieuwe vredevolle wereld, waarin geen vreemdelingen maar alleen burgers leven. Net als de heiligen (vers 19).

Vraag: Hoe kunnen we dit woord van vrede en verzoening in ons eigen leven uitdragen?

Uit Petrus ‘Ga mee!’ Veertigdagentijdkalender 2024