Actief vasten

Lezen: Jesaja 58:1-10

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? – Jesaja 58:6

Een valkuil in vasten is dat het te veel draait om onszelf en hetgeen we láten; wat een groot offer dit is, hoe lastig het voelt. Vasten krijgt vaak het accent op ‘niet-doen’, maar kunnen we dit ook positief benaderen? Het is behulpzaam om juist te focussen op het gewenste gedrag. Wat wél? als de essentiële vraag.

In Jesaja 58 wordt vasten in een ander kader geplaatst. Vestig je aandacht op het goede doen, op het zorgen voor de mensen die dit nodig hebben. In plaats van ‘Nee, niet doen, laat dat’, mag het vandaag misschien ‘Heb lief, deel uit, doe recht, kom terug’ zijn. Ja, wel doen, tenzij…

Meer lezen? Ga naar petrus.protestantsekerk.nl/vasten 
 
Uit Petrus ‘Ga mee!’ Veertigdagentijdkalender 2024