Geloven in samen delen!

Ieder jaar stijgt de nood van mensen met de laagste inkomens. Door stijgende energieprijzen en inflatie komen steeds meer mensen in grote problemen. Denk aan mensen zonder betaald werk en werkenden met een laag inkomen, mensen met verlies van inkomen vanwege corona, mensen met een beperking of mensen die in de schulden zijn geraakt. Op vakantie gaan is er dan al helemaal niet meer bij. Mensen zijn al blij als de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen betaald kunnen worden.

Vorig jaar is een recordbedrag van ruim € 155.000 gedeeld. Ruim 800 adressen ontvingen een mooi bedrag. Dat geeft veel vertrouwen voor dit jaar.

De actie

De actie Vakantiegeld Samen Delen is een initiatief van de kerken (zie overzicht elders). Als teken van verbondenheid tussen buurtgenoten. We geloven dat samen delen iedereen goed doet, ontvangers én gevers! In mei ontvangen veel mensen die het financieel goed hebben een flink bedrag extra: vakantiegeld. Vandaar de naam van de actie. We nodigen iedereen die het goed heeft uit te delen met wie weinig of niets heeft.

Geven

U kunt uw gift t/m 6 juni 2022 overmaken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Iedere bijdrage is welkom! Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. U kunt ook geven via de QR-code op deze folder. 100% van de giften komt ten goede aan de actie.

Ontvangen

U komt in aanmerking voor de actie als u:

– woont in het deelnamegebied van deze actie: Apeldoorn, Ugchelen, Beekbergen, Lieren, Loenen, Hoog Soeren, Beemte Broekland of Wenum-Wiesel;

– langer dan een jaar een inkomen heeft van maximaal 110% van het minimuminkomen:
Gehuwden/samenwonenden: € 1.629,76;
Alleenstaanden/alleenstaande ouder: € 1.140,83;

– in de periode 2019 t/m 2021 niet meer dan twee keer een bijdrage uit dit project hebt ontvangen;

– een zelfstandig huishouden voert en geen aanvullende zorg ontvangt vanuit de instelling of woonvorm waarin u verblijft.

Studiefinanciering telt niet mee voor het gezinsinkomen; zelfstandig wonende studenten kunnen niet aanvragen. Over de actie is contact met de gemeente Apeldoorn. Zo voorkomen we dat mensen die een bijdrage ontvangen daardoor in de problemen komen. Mensen die in de schuldsanering zitten, ontvangen een gift in natura.

Een aanvraag doen

Als u aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, vult u dan dit formulier – of bij voorkeur het formulier op de website – volledig in en stuur dit compleet met bijlagen uiterlijk 6 juni naar ons toe, via e-mail of post (zie achterkant folder) of via de website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

Vooraf weten we niet hoeveel giften en aanvragen er binnenkomen. Aan een aanvraag kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Ook is het niet mogelijk over de toekenning van een aanvraag in beroep te gaan.