Afgelopen maanden hebben we ondanks de diverse onmogelijkheden toch een aantal mooie jeugd-bijeenkomsten gehad. Naast een fantastisch start-kamp en een toffe jongerendienst hebben we elkaar ook regelmatig gezien op de zondagen dat er jeugd-club was. We zijn dit seizoen gestart met het programma van Jeugdwerk met Lev. Dit is een vooraf ingericht programma met kernavonden (met Bijbelse thema’s) en Diamis-avonden (waar we diaconale en missionaire onderwerpen behandelen). Voor de kernavonden krijgen we hulp vanuit gemeenteleden die een inleidend praatje houden. Heel fijn dat zij op deze manier een steentje bijdragen in het belangrijke jeugdwerk! Op een van de diamis-avonden is Compassion langs geweest en is er door de jeugd gekozen om 2 kinderen te sponsoren (inclusief zorgdragen voor het binnenhalen van het geld en het schrijven van brieven). En vlak voor de kerst heeft de jeugd kerstpakketten gemaakt en bezorgd bij diverse mensen die verbonden zijn met Eglesia. Ook zijn er, naar aanleiding van een oproep op kamp, diverse jongeren die meehelpen bij verschillende bedieningen in de gemeente. Naast dit alles hebben we in november ook een mooie avond gehad in de gezellige jeugdkelder die we gehuurd hadden van de Bronkerk. Iets wat we vanwege de gezellige inrichting en mogelijkheden waarschijnlijk vaker gaan doen. Als clusterleiders van de jeugd zijn we enorm blij met alle inzet van de jeugdleiders, kampcommissie, 4u jongerendiensten, thema-inleiders en ouders die helpende handen bieden. Het geeft ons een dankbaar en trots gevoel om samen met jullie de schouders onder dit mooie deel van gemeentewerk te zetten!
Daniel Niezink

“Vlak voor de Kerst heeft de jeugd kerstpakketten gemaakt en bezorgd.”