de 1e tuin was Eden, de tuin van 2 bomen
de boom van Eeuwig Leven – en de boom van de kennis van goed en kwaad
deze tuin was prachtig, goddelijk – totdat de mens goddelijk wilde zijn
paradijselijk werd afgrijselijk – volmaakte mens werd naakte mens
de tuin van ongehoord, ongehoorzaam: “niet Uw wil, maar wat ik wil geschiede”
de tuin waar uiteindelijk een einde kwam – aan de mens dicht bij God

de 2e tuin was Getsemane – de tuin waar men God aanbad
deze tuin was prachtig, aanbiddelijk – tot God’s oordeel daar was
paradijselijk werd afgrijselijk – Jezus voorzag Zijn dood
doodsbang gebed – Zijn zweet werd bloed – de aarde rood
tuin van eenzaamheid – God’s Zoon door Zijn vrienden verlaten

tuin van verschikking – ook Zijn Vader God zou van Hem weggaan
en tóch de tuin van gehoorzaamheid: niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede!”
tuin van paradijselijk uitzicht – Zijn dood zou Leven voortbrengen
mensen zouden weer bij God kunnen zijn – bij de boom van Eeuwig Leven

witte donderdag – een dag van gedenken, overdenken
dat Christus door ons en door God verlaten werd
en dat Christus voor God en voor ons de dood in ging
en zo aan mensen het Leven gaf – aan wie het maar geloven wil

gedenk met ons mee – met gepaste dankbaarheid en blijdschap met elkaar,
samen – op weg naar Pasen – op weg naar het Leven

Steven Klein Haneveld