Tijd

Vorige week woensdagavond was er een gemeenteavond. Aan het begin van deze avond hield Arend een korte inleiding over het begrip ‘tijd’. Het is mooi om dat met de hele gemeente te delen.

Het nieuwe testament gebruikt twee woorden voor ‘tijd’.

Chronos → Meetbare tijd, die we gebruiken voor onze plannen en afspraken. Onze agenda is leidend.

Kairos → De geschikte tijd. Gods moment, Gods tijd voor betekenisvolle gebeurtenissen of ontwikkelingen. Gods agenda is leidend.

Paulus zegt in Efeze 5:16 (HSV): Buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Het Griekse woord hier is ‘kairos’. Het is de aansporing van Paulus om op Gods tijd aangesloten te zijn en vruchtbaar te zijn volgens Zijn agenda.

Dat zien we op een bijzondere manier bij Mozes. Van hem wordt gezegd: ‘Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging’.

Maar dat heeft hij wel moeten leren. Want Mozes liet zich leven. De hele dag door was hij beschikbaar voor alles wat er op hem af kwam. Dat kon niet goed gaan.

Gelukkig kwam Jethro op bezoek. Hij bekeek dit, en zei: ‘Mozes, je gaat hier aan onderdoor, en de mensen die bij je komen ook’.

Mozes leefde volledig in chronos. Gelukkig stond hij open voor de woorden van zijn schoonvader en leerde een les die hij altijd heeft onthouden. Dat lezen we op een mooie manier in Psalm 90. Daar schrijft Mozes: ‘Leer ons onze dagen te tellen, zodat wijsheid ons hart vervuld (12)’.

Het Hebreeuwse woord is hier manah. Dat betekent tellen, maar ook voorbereiden, beschikken, toewijzen.

Dat leerde Mozes van Jehtro. Gezonde structuur aanbrengen. De dagen schikken, voorbereiden, indelen, zodat er ruimte ontstaat voor Kairos. Gods geschikte tijd voor wat betekenis heeft.

In dit licht stonden de twee hoofdonderwerpen van de gemeenteavond: de vernieuwde gemeentestructuur en de wijkgroepen die in september (als pilot) stapsgewijs van start gaan.