Stilte in de Stille Week

Je gedachten gaan op de loop met je wens de stilte te zoeken
Maar toch is daar vanbinnen het verlangen naar iets dat niet is te vangen
Het zaadje geplant in jouw hart, wacht tot jij zover bent
En het overgiet met levend water en warmte
En het onmogelijke wordt waarheid

Palm Zondag, waarop we mogen denken aan hoe Jezus Jeruzalem werd binnengehaald. Mensen langs de paden en wegen met palmtakken Hem vererend. Kinderen die uitgelaten en blij zijn. Een feeststemming. Zingend: Hosanna voor de koning!

Witte Donderdag, waarop Jezus het laatste avondmaal vierde met zijn discipelen.

Goede Vrijdag, de dag van het kruis, Jezus die het kruis droeg naar Golgotha, en daar uit liefde gehoorzaam was aan Zijn Vader. Hij stopte niet toen het moeilijk werd. Hij ging door tot in de dood. En het voorhangsel scheurde.

Stille Zaterdag, Jezus werd in het graf gelegd. Stilte.

Nog twee weken voor Pasen. Van 2 – 8 april is de Stille Week, beginnend met Palmzondag.