Splachnizomai

Soms lees je een woord en moet je een paar keer goed kijken wat er staat. Dit is er zo een: splachnizomai. En als je dan al ontdekt hebt hoe je het kunt uitspreken, dan is het nog de vraag wat de betekenis is.

Het is een Grieks woord en komt een aantal keren voor in het Nieuwe Testament. Het woord is steeds gekoppeld aan Jezus, in verschillende situaties en ontmoetingen met mensen. Lees Marcus 1:41, of Lukas 7:13 of lees het bijbelleesplan van Compassion over dit woord.


Als we lezen in de Nederlandse vertaling staat er “met innerlijke ontferming bewogen”. In de Engelse vertaling staat “moved into His bowels”. Dit wordt verklaard door het Griekse denken in die tijd, waar men dacht dat bewogenheid, medelijden, liefde ‘woonden’ in je buik, in je ingewanden.

Misschien herken je dat ook wel bij jezelf, dat het leed waarmee je soms geconfronteerd wordt, je hart breekt of je er buikpijn van krijgt. Je voelt letterlijk de pijn. Dan is het de vraag wat we daarmee doen. Sluiten we ons dan af of strekken we ons uit? Als je het zelf bent die deze pijn ervaart, strek je jezelf dan uit naar God om hulp, en verwachting?

Maar wat als je de ander ziet met pijn, wat doen we dan? Laten we het ons dan raken en stappen we uit, door naast de ander te staan, zorg te dragen en onze bewogenheid te tonen!

Ik zag eens een standbeeld van Jezus, beschadigd en zonder handen. Daar onder stond de tekst: “Ik heb geen andere handen dan die van jullie”. Als wij willen leven met Jezus Christus centraal, in een leven van aanbidding, vraagt Hij ons Zijn handen te zijn. Om Zijn ”splachnizomai” te delen met de ander.

Er is een lied waarin we zingen : Break my hart for what breaks Yours! Dat is een keus. Die we steeds weer kunnen en mogen maken. En tegelijk is het ook een oproep aan ons allemaal.
Lees maar na in Kolossenzen 3 vers 12-17.

 

Kolossenzen 3 vers 12-17

12 Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.
13Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.
14 En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.
15En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.
16Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.
17En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.