Samen op weg naar Pasen: PASSIE VOOR JEZUS

HET EEUWIGE LEVEN,

DAT IS DAT ZIJ U KENNEN,

DE ENIGE WARE GOD,

EN HEM DIE U GEZONDEN HEBT,

JEZUS CHRISTUS.

(Joh. 17:3)


Nadat we in januari en februari onze blik gericht hebben op Jezus (een preek van Joël over Hebreeën 12 en een preek van Erwin over Mattheüs 14) is het ons verlangen dat we als gemeente groeien in onze passie voor Jezus. Wat helpt om die passie nog verder aan te wakkeren is dat we Jezus en de woorden die Hij sprak steeds beter te leren kennen. Daarom willen we in de komende periode, die eindigt op eerste Paasdag, ons focussen op de ontmoetingen die Jezus had met hele gewone mensen. Met name de woorden die Jezus sprak zullen de nadruk krijgen en hoe mensen daarop reageerden. Om het overzichtelijk te houden lopen we chronologisch door het evangelie van Johannes heen.

Komende zondag neemt Joël ons mee naar de ontmoeting die Jezus heeft met een Samaritaanse vrouw bij een waterput. Centraal staan de woorden die Jezus tegen haar sprak: ‘Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt vervuld van Geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen vervuld van Geest en waarheid.’


Podcast Lectio Divina


Komende woensdag starten Wieger Sikkema (voorganger Berea Noord) en Joël Treuren samen met de podcast ‘Lectio Divina’. Dit is een manier van Bijbellezen met wortels tot in de vroege Kerk. Vooral de woestijnvaders in Egypte in de vierde en vijfde eeuw waren hier mee bezig, maar door de eeuwen heen is deze manier van biddend Bijbellezen overgedragen. Lectio Divina is een manier om in stilte en rust een Bijbelgedeelte te lezen en te herlezen, zodat het een Woord van God voor jou persoonlijk kan worden, zodat God door deze tekst tot jou kan spreken. Het gaat er bij Lectio Divina dus niet om dat je de oorspronkelijke betekenis van de tekst leert kennen, maar dat je Jezus de ruimte geeft om door deze tekst iets persoonlijks te zeggen. Dat vraagt wel rust en geduld, want het leert je om te luisteren met je hart.


In de komende lijdenstijd (van Aswoensdag tot Pasen) publiceren zij iedere woensdag om 05.00u
een nieuwe podcast waarin je zelf, of samen met anderen, een Lectio Divina kunt volgen. Een aflevering van ongeveer een half uur die je helpt om even je volle aandacht te richten op God en Zijn Woord.
Abonneer je op dit podcastkanaal via één van deze links:
Apple Podcasts

Spotify Podcast