‘Men moet God meer gehoorzamen dan mensen. De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt… Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigt ook de heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.’ Handelingen 5:29-33


We hebben het heel vaak over wat God allemaal voor ons gedaan heeft. De liefde van God voor ons, de genade die Jezus gebracht heeft aan het kruis, de troost en de kracht die Zijn Geest ons geeft.

Maar staan we ook wel eens stil bij het feit dat God onze schepper is? Een almachtige God, oneindig groot, ontzagwekkend, HEILIG en rechtvaardig.

Alles wat wij hebben en wat wij zijn hebben we aan Hem te danken.
Als dat we dat ècht geloven, wat doen we daar dan mee?

We kunnen dan volgens mij niet anders dan op gaan staan om Zijn wil te gaan volbrengen. We kunnen niet anders dan Hem gehoorzamen. Hij heeft er recht op!

En toch, Hij eist Zijn recht niet op. Hij nodigt je uit om in de voetsporen van Zijn Zoon te treden en in verbondenheid met Hem keuzes te maken.

Hij brengt je tot keuzes waar je in eerste instantie misschien niet voor zou kiezen, maar Hij zal je nooit dwingen.

Van belang is om net als Petrus bereid te zijn je te laten omgorden door God en open te staan voor de stem van Zijn Geest.

Directer geformuleerd: ben je gehoorzaam wanneer Hij je iets vraagt?