Psalm 149 (bewerkt)

Halleluja

Zing voor de HEER een nieuw lied
Roem Hem te midden van zijn gemeente
Laten we verheugd zijn over onze machtige maker,
Laten we juichen om onze koning.

Laten we dansend Zijn naam loven
Uit volle borst voor Hem zingen.
Ja, de HEER vindt vreugde in zijn gemeente.
Hij kroont de vernederde met de zege.

Laten zijn getrouwen juichen in luister,
Zelfs nog aanbidden als zij naar bed gaan,
Met een lofzang voor God op de lippen
En een tweesnijdend zwaard in de hand.

Laten we de volken het evangelie brengen,
de naties de boodschap van de opgestane Heer
hun koningen verlossing aanbieden.
en hun leiders bevrijding.

In Jezus herstel te bieden aan de wereld.
Dat is de glorie voor zijn gemeente.