Tijdens de Bijbelstudie kwam het woord pontifex aan de orde. Pontifex is afgeleid van de Latijnse woorden pons = brug en facere = maken.
Pontifex heeft dus als betekenis bruggenbouwer; wegbereider maar ook priester.

In het oude testament worden voor het eerst priesters aangesteld om tussen het volk en God in te dienen. Zij werden hier door God speciaal voor geroepen. Door het dienen in de tabernakel, en later in de tempel werd men bekend met de functie hogepriester.
Deze was een middelaar tussen God en de mensen, waarbij het aanbieden van offers en het vragen om vergeving een grote rol spelen. Er was blijkbaar dus een afstand tussen God en de mens die overbrugd moest worden.

In het nieuwe testament lezen we opnieuw over een hogepriester. Dan gaat het over Jezus, de Zoon van God. Hij die door Zijn leven, lijden en sterven de taak als Hogepriester op zich heeft genomen, maar door Zijn opstanding en Hemelvaart deze weg terug naar God de Vader voor ons heeft overbrugd. Dit deed Hij door te bidden en het aanbieden van een offer, hèt offer: Zichzelf. Daardoor mogen wij nu met vrijmoedigheid naderen tot de troon van God door Zijn Jezus Christus. (Hebr.4 vers 15 ,16)

Dit was Gods roeping op het leven van Zijn Zoon Jezus. En heeft weer verbinding gebracht tussen God en mensen. Als we verder lezen in het nieuwe testament komen we uit bij 1 Petrus 2 vers 9.

Daar lezen we over een heilig volk, koninklijk priesterschap, geroepen om te getuigen van wonderbaar licht tegenover de duisternis. Ook daar is een afstand te overbruggen en mogen wij fungeren als brug of wegbereiders.

Tijdens een conferentie werd een keer het lied “Like a bridge over troubled water” (Simon en Garfunkel) gezongen. Met als opdracht hiernaar te luisteren alsof Jezus degene is die deze tekst naar jou toe zingt. En de vraag hoe kun jij een brug zijn voor de ander? En of dat nou de Golden Gate bridge is of dat kleine bruggetje om de hoek, elke brug heeft zijn waarde en zorgt voor verbinding.

Simon & Garfunkel – Bridge over Troubled Water (from The Concert in Central Park) – YouTube