Kom laten we aanbidden. Doe je mee?

Door Renze van den Noort

Christus centraal en een leven van aanbidding. Dat is
hoe we graag gemeente zouden willen zijn. Een
gemeente waarin Christus centraal staat.
Het kindje Jezus die onze Christus is. Door Zijn
geboorte op deze wereld, door Zijn dood aan het
kruis is Hij onze Messias! Halleluja!

Eer aan deze Jezus, eer aan deze Zoon door wie we
toegang hebben tot de Vader.


Zullen we met dat grote engelenkoor meezingen?


Ere zij God
In de hoge
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Kom laten wij aanbidden die
Koning!

Zalig Kerstfeest!

Renze van den Noort