Op weg naar Jeruzalem


Of je wilt of niet, we zijn allemaal onderweg. Hier in dit leven, maar ook over dit leven heen naar onze geestelijke bestemming.
In Lucas 9:51 lezen we dat Jezus ook op weg ging, Hij draaide om en ging naar Jeruzalem. Daar lag Zijn doel, om te doen waarvoor Hij naar de wereld was gekomen.


Wij leven nu in de tijd waarin we ons richten op de weg die Jezus ging, de weg naar Jeruzalem om te lijden, te sterven en weer op te staan. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar in deze tijd van op weg zijn naar Pasen word ik door van alles afgeleid: door heftige dingen als de oorlog in Oekraïne, maar ook door dagelijkse dingen als gezin, werk en nog veel meer.


Jezus ging Zijn weg van het noorden van Israël tot Jeruzalem. Ook Hij kwam onderweg van alles tegen. Toch liet Hij zich niet afleiden van het doel. Hij gaf er wel aandacht aan, ging het gesprek aan en deed goed, maar toch kon niets Hem van Zijn weg naar Jeruzalem afleiden. Laten we stilstaan en tijd nemen ons ook te richten op de weg die Jezus ging voor ons. Hoe mooi is het om juist nu ons af te zonderen en tijd vrij te maken om met Hem mee te gaan richting Jeruzalem en te denken wat Hij daar voor ons deed.


En laten we daar doorheen zien en ons richten op onze bestemming: bij Hem zijn in het nieuwe Jeruzalem.


Erwin Schuring