Maar wij zien Jezus!

Dat is het thema van de Pinksterconferentie 2023. Een weekend waarin vele christenen vanuit allerlei verschillende achtergronden en denominaties samen komen, om te vieren, te gedenken en te eren. Om samen te zijn, God te ontmoeten, met onze blik gericht op Jezus. De een geniet van de studies, de ander van de Sing-in, en de ander van de stilte in de gebedstent. Iets om naar uit te kijken. En wat een voorrecht om dit te kunnen uitspreken : Maar wij zien Jezus.

Dat doet me denken aan de uitleg van het verhaal over Bartimeüs, op een studiedag. De docent geeft als tip bij het lezen van verhalen in de Bijbel je de volgende vragen te stellen.
Wat is de situatie aan het begin? Wat is die aan het eind? Wat is er veranderd? Hoe is die verandering tot stand gekomen?

Terug naar het verhaal van Bartimeus, te lezen in Markus 10:46-52.
Begin situatie: Jericho, blinde man,  bedelt en zit, naast de weg.
Eind situatie: Jericho, een ziende man, volgt Jezus, op de weg.
Wat is er veranderd? Van blind naar ziend, van zittend naar volgend, van naast de weg op de weg.

Hoe is deze verandering tot stand gekomen? Door een ontmoeting met de Levende Heer Jezus, door uit te strekken naar genezing en vragen om ziende te worden. In geloof.  
En in plaats dat Bartimeus heen gaat zoals Jezus tegen hem zegt, gaat hij mee om Jezus te volgen.

Voor hem op dat moment letterlijk, maar ik zie Jezus! Maar daarvoor had hij Hem al gehoord en over Hem gehoord. Laat dat ons aanmoedigen om te spreken over wat het voor ons vandaag de dag betekent : Maar wij zien Jezus! Zodat een ander het hoort, ontvangt en zich uitstrekt.