Licht van de wereld.

Komende zondag is het al weer de vierde adventszondag. De vierde kaars zal worden aangestoken en de verwachting is compleet; nog zeven nachtjes slapen en dan is het Kerstfeest. Kerstfeest, het feest van de geboorte van onze Heer en Redder Jezus Christus. De Zoon van God die mens werd. Hij bracht het licht in de duisternis. De Zo(o)n brak door en overwon het duister. Hij is het Licht van de wereld. Nog steeds? Jezus heeft gezegd dat zolang Hij in de wereld is Hij het licht van de wereld is (Johannes 9:5). Maar wat betekent dat dan, nu Hij niet meer in de wereld is, sinds Hij is opgevaren naar de Hemel, is Zijn licht dan gedoofd? Hoe dan en waar dan schijnt Zijn licht vandaag?

Niet zo moeilijk lijkt me: “U bent het licht voor de wereld” (Mattheus 5:14). Nu Jezus niet meer lijfelijk op aarde is zijn Wij het licht voor de wereld, ja u, jij en ik, WIJ zijn het licht voor de wereld.

Hoe laat u, jij, ik het licht van Jezus, dat in ons is, schijnen in de (donkere) wereld om ons heen?

Stralende groet,

Erwin

Lekker kort hè, deze overdenking. Zondagochtend meer…