Een van onze geliefde kring-leden schreef naar aanleiding van een podcast en de vragen die in een bijbehorend boek staan, deze Bijbelstudie. Het zette mij aan het denken en bracht ons in gesprek met elkaar. Ik deel het hier (in drie delen, deze week deel I) met toestemming, en ik hoop jullie hiermee ook te inspireren tot mooie gesprekken
en… ja, vertel me maar wat jij er uit kon halen voor jezelf.

Thema: Leven in waarheid en vrijheid                                                 

Luister hier de podcast van Václav Havel in de reeks van Moderne Profeten.

DEEL I

Inleiding: 

Leven in waarheid en vrijheid is een krachtig concept dat zowel in de Bijbel als in de woorden van Václav Havel wordt benadrukt. Jezus zelf sprak over de bevrijdende kracht van de waarheid.

1.Vraag: Worden er in jouw omgeving onwaarheden verteld, die iedereen doorziet maar waarvan niemand iets zegt? Waarom is dat zo, denk je? En wat is jouw rol hierin?

De waarheid zal je vrij maken (Johannes 8:32): 

“En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.” 

Dit specifieke vers is een uitspraak van Jezus terwijl Hij in gesprek was met enkele Joodse leiders en volgelingen in de tempel in Jeruzalem. Het is een deel van een langer gesprek dat plaatsvond en wordt vaak geïnterpreteerd als Jezus’ uitleg over de geestelijke vrijheid die voortkomt uit het begrijpen en volgen van de waarheid die Hij verkondigde. Het vormt een belangrijk theologisch thema in het evangelie volgens Johannes en is van toepassing op de bredere context van Jezus’ onderwijs en missie. 

Overweging: 

Jezus leert ons dat waarheid de weg is naar vrijheid. Dit begint bij het erkennen van de waarheid over onszelf, onze zonden en onze behoefte aan verlossing. Net zoals Václav Havel sprak over verandering die begint bij onszelf, zo is het Bijbelse perspectief dat het erkennen van onze eigen zonden en het verlangen naar vergeving de eerste stap is op weg naar vrijheid. 

In onze tijd, waarin desinformatie en fake news overal aanwezig lijken te zijn, is het herkennen van de waarheid een grotere uitdaging dan ooit. Jezus’ uitspraak dat de waarheid ons vrij zal maken, benadrukt het belang van waarachtigheid in een wereld waarin leugens en misleiding de overhand lijken te hebben. De waarheid begint met eerlijkheid tegenover onszelf. Dit betekent dat we kritisch moeten zijn over de informatie die we ontvangen en altijd streven naar objectieve waarheid. Het begint ook bij het erkennen van onze eigen zonden en de behoefte aan vergeving, want het is in die erkenning dat we bevrijding kunnen vinden. 

Volgende week deel II