Willen we niet allemaal origineel zijn? Willen we niet allemaal speciaal zijn? Waarom gedragen we ons dan toch steeds weer als kuddedieren? ‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld,’ zegt Paulus. Dus heerlijk tegen de stroom in, anders dan de ‘rest’? Of is dat juist eng, spannend, niet comfortabel? Duik met mij nog eenmaal in de Bijbelstudie van onze broeder en laat je hersenen even kraken… Want, wat willen we nu eigenlijk?

Deel III
Vraag > Havel waarschuwt dat ook mensen in vrije samenlevingen geestloos kunnen worden, met lege ogen door het drukke leven waggelen: te druk, te gestrest, te eenzaam. Herken je daar iets van? Bedenk en probeer te voorkomen dat je zelf ook het risico loopt geesteloos te worden!

Het belang van verandering en verzet (Romeinen 12:2): 

“En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u kunt beproeven wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” 

Het Bijbelvers Romeinen 12:2 is geschreven door de apostel Paulus in de context van zijn brief aan de Romeinen. Deze brief werd geschreven tijdens zijn derde zendingsreis, waarschijnlijk ergens tussen de jaren 55 en 58 na Christus. De brief aan de Romeinen staat bekend om zijn diepgaande theologische inhoud en behandelt onderwerpen als gerechtigheid, genade, geloof en de rol van de wet in het christelijke leven. 

In Romeinen 12:2 roept Paulus de gelovigen op om zich niet aan de wereld aan te passen, maar om zich te laten vernieuwen door de transformatieve kracht van het geloof in Christus. Hij benadrukt de noodzaak om ons denken te veranderen en ons niet te conformeren aan de patronen van de wereld, maar eerder Gods wil na te volgen. Dit advies was relevant voor de christelijke gemeenschap in Rome, maar blijft ook vandaag de dag relevant voor christenen die worstelen met de invloeden en verleidingen van de wereld om hen heen. 

Overweging: 

Verandering begint met een vernieuwing van ons denken. Als we vasthouden aan de waarheid en ons denken vernieuwen volgens Gods wil, kunnen we weerstand bieden aan de patronen van deze wereld en vrijheid vinden in Christus. 

De onverschilligheid die we vaak zien in de moderne samenleving kan ontmoedigend zijn. Mensen lijken zich steeds meer te richten op hun eigen behoeften en verlangens, zonder zich bezig te houden met de waarheid of de noden van anderen. De oproep tot verandering en vernieuwing in Romeinen 12:2 is een dringende herinnering aan de christelijke roeping om anders te zijn dan de wereld om ons heen. We moeten ons denken vernieuwen volgens Gods wil en ons niet conformeren aan de oppervlakkigheid en onverschilligheid van de samenleving. Het betekent dat we ons verzetten tegen de trends van egoïsme en individualisme en streven naar een leven dat geworteld is in waarheid en liefde. 

In deze tijd van verwarring en desinformatie biedt de Bijbel een vast kompas dat ons leidt naar de waarheid en de vrijheid die alleen in Christus te vinden is. Het herinnert ons eraan dat God geen “fake nieuws” is, maar de bron van alle waarheid en leven. We kunnen deze waarheid en vrijheid omarmen door onszelf en anderen met oprechte liefde en zorg tegemoet te treden, en door vast te houden aan Gods onveranderlijke woord in een steeds veranderende wereld.