Woensdagavond, met zeven ‘man’ aan de keukentafel in een gezellige Eglesiasten-woning. Kaarsen aan, thee ingeschonken (een enkele kop koffie ook), lekkere koeken op tafel en de elektrische kachel hoog aan. De sfeer zat er goed in, het was ontspannen, vrolijk, en het werd tijd om even serieus te worden ook. De Bijbelstudie begon. Wie heeft inmiddels de podcast geluisterd?

We hebben het over de oplossing van wereldproblemen… waar ligt de oplossing?
Iets met ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’, ‘eerlijk zijn tegenover God, anderen en jezelf’, en onzelfzuchtige liefde.

Vandaag deel II van deze studie.

Vraag: Havel schrijft dat we de oplossingen van onze samenleving niet enkel van onze politici moeten verwachten, maar dat verandering begint in het pre-politieke, in hoe wij zelf leven, welke voorbeelden wij stellen. Ben jij ermee bezig hoe je in de grote vraagstukken van onze tijd zelf anders kunt leven?

Leven in waarheid (1 Johannes 1:6-7): 

“Als we zeggen dat we gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, liegen we en doen de waarheid niet; maar als we in het licht wandelen zoals Hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” 

De brief van 1 Johannes is geschreven om gelovigen te onderwijzen en aan te moedigen in hun geloof in Jezus Christus en in hun wandel met God. Het specifieke gedeelte van 1 Johannes 1:6-7 benadrukt het belang van eerlijkheid, wandelen in het licht en het belijden van zonden. Het is gericht op het aansporen van gelovigen om een leven van waarachtigheid en gemeenschap met God na te streven. 

De context van deze brief is dus het vroege christendom, waarin gelovigen werden geconfronteerd met diverse uitdagingen en leerstellingen. Johannes schreef om hen te onderwijzen en te bemoedigen in hun geloof en om hen te herinneren aan de essentiële principes van het christelijke leven, waaronder het belang van waarheid, licht, en gemeenschap met God. 

 

Overweging: 

Leven in waarheid betekent niet alleen eerlijk zijn tegenover anderen, maar ook eerlijk zijn tegenover onszelf en voor God. Door in het licht van de waarheid te wandelen, worden we gereinigd van zonde en kunnen we gemeenschap met God hebben. Dit is de basis voor echte vrijheid. 

De individualistische maatschappij waarin we leven, waarin iedereen zijn eigen waarheid lijkt te creëren, maakt het nog belangrijker om de Bijbelse oproep tot “leven in waarheid” serieus te nemen. We moeten niet alleen eerlijk zijn tegenover anderen, maar ook tegenover onszelf. De liefde die de bijbel predikt, agapè liefde, gaat verder dan oppervlakkige relaties. Het is een onvoorwaardelijke liefde die gebaseerd is op waarheid en opoffering. In een wereld waarin ware vriendschap en vertrouwen steeds zeldzamer lijken te worden, herinnert de bijbel ons eraan dat oprechte liefde mogelijk is en dat God zelf de belichaming is van de waarheid en het leven.