Leven in de Geest

Heb jij in de vakantie ook wel eens de neiging om te gaan afwegen wat werkelijk telt in het leven? ‘Dit ga ik vaker doen!’ Of: ‘Daar moet ik nu echt nee tegen gaan zeggen.’
Ik wel.
Maar dan, wanneer het gewone leven weer begint, wordt dat wel eens moeilijk. Terwijl juist op dat moment zichtbaar wordt wat ik echt belangrijk vind. En ja, dat is niet anders wanneer we het hebben over wie God is in ons leven, wat Jezus’ lijden en sterven betekent voor ons.

Een nieuw seizoen gaat van start.

Je bent vervuld met de Heilige Geest als de vruchten van je geloof zichtbaar zijn, leert Paulus ons in de Korinthe brief. Jouw handel en wandel, jouw woorden en daden, of je nu op straat bent of in de stilte van je kamer, individueel of te midden van anderen, jouw gedrag maakt zichtbaar dàt wat je werkelijk gelooft. Niet je mening, je kennis, je wijsheid, je vaardigheden of de positie die je bekleedt.

Daarom predikt Paulus niets anders dan ‘Christus Jezus en Die gekruisigd’. God heeft Zijn Geest over hen, over ons, uitgestort om Jezus Christus te leren kennen, om ons te bezielen met kracht zodat Zijn vrucht van liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing zichtbaar wordt. Galaten 5:22 en dat verder verdiept in 1 Kor 13.

God vraagt ons om betrouwbaar en trouw te zijn aan deze boodschap. Dat is wat telt.

De taak van ons als gemeente is om, als vertegenwoordiger van Jezus op aarde, elkaar en de wereld met deze boodschap te bemoedigen en diegenen die het even niet meer zien zitten in het leven te dragen.

Ik bid voor komend seizoen dat Gods Geest zichtbaar is in een ieder van ons.

Arnoud en Laura