Een algemene betekenis van hoop: wensende verwachting, dat iets goeds, dat nog onzeker is en in de toekomst ligt, werkelijkheid zal worden.

Een andere omschrijving van hoop, kijken met de bril van wat God gedaan heeft naar wat nog komen gaat.

De hoop met het kerstfeest is dat wij zeker weten dat de komst van Jezus werkelijkheid is! Dat we mogen denken aan Zijn komst op aarde als Zoon van God, als baby bij Maria en Jozef. En dat mogen we vieren! Daar wordt zichtbaar dat God trouw is en dat Hij niet loslaat wat Zijn Hand begonnen is.

Dus kijken met de bril van wat God gedaan heeft, ook in je eigen leven, heel persoonlijk, in je gezin, de gemeente. Waar heb je God ervaren, geweten dat Hij erbij was, Zijn zegen gezien, Zijn troost ervaren? Hoe kijk je terug, misschien heb je gebeden opgeschreven en zie je daar nu een stuk vervulling in. Heb je stappen gezet in relaties, of op een andere manier die voor jou passend was.

Of ontdek je situaties waarin je God nodig hebt, kijkend naar wat nog komen gaat. Hoe mooi is het om juist dit bij God te brengen, in het Licht en samen met Hem, dit te verwachten.

In een studie over Advent wordt het loflied van Maria in Lucas 1: vers 46-55 aangehaald. In het eerste deel prijst Maria God, om wie Hij is, in het tweede deel benoemt ze wat God voor haar gedaan heeft. En in het laatste deel beschrijft ze de hoop hiervan voor anderen.

Dus hoe God werkt in het leven van jou en mij, heeft effect op anderen. Geeft hoop. Het vraagt om te delen, te getuigen van het werk dat God in jou leven doet. Hoop die leven geeft. Hoop die levend is . Hoop die Leven is.

Jeanine