‘Je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is’
2 Kor 12, 9a

Deze de week is de 40-dagen tijd begonnen, de voorbereiding op het belangrijkste feest van de volgelingen van onze Heer Jezus Christus: het feest van de bevrijding, de verlossing, de opstanding. Het feest van het nieuwe en eeuwige leven. Het PAASFEEST.

Nu is het heel menselijk om het vasten te zien als een prestatie. Iets wat we moeten doen om de genade van God te verdienen. Maar vasten betekent ten diepste overgave, je volledig overgeven aan God en alles van hem te verwachten. Tijd apart zetten om Zijn liefde je hart te laten raken om die vervolgens weer uit te delen aan anderen.

De echte paaservaring ontvang je wanneer je de Heer binnenlaat en deelgenoot maakt van wat er in je hart leeft: al je gedachten, je ziekte, je verleidingen, je trots, je falen, je angsten. We hoeven niet weg te lopen van wat ons bezighoudt, maar je mag je vol geloof – in je zwakheid – overgeven aan Zijn liefde.

Velen van ons is geleerd dat we ons best moeten doen om een goed christen te zijn. Maar Paulus zegt hier wat anders. Slechts in onze zwakheid wordt Gods kracht aan ons geopenbaard.

Durf jij de Heer toe te laten in jouw zwakheid en Hem de regie te geven? Durf je naar Hem te luisteren? Dan zal Zijn kracht en genade zich aan jou openbaren. Dan zal God je bevrijden en verlossen en vieren we over 36 dagen het echte PAASFEEST.

Arnoud de Jong

(geïnspireerd door bijbelcitaat.nl – overweging bij de vastentijd 2023)