Je bent geliefd!

Want God had de wereld zo lief, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. (Johannes 3:16-17)

Deze woorden uit de Bijbel beschrijven dé essentie van het Kerstfeest. God houdt zoveel van jou dat Hij zijn Zoon stuurde om dát te delen.

Vandaag nam ik afscheid van mijn oma, omringd door zo’n 70 familieleden: ooms, tantes, neefjes, nichtjes, achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen.

Mijn oma was een uitzonderlijke, gelovige vrouw. Ze sprak niet altijd heel expliciet over haar geloof, niet zoals anderen dat wellicht doen. Maar ze liet wel duidelijk zien dat ze geloofde en dat het voor haar van groot belang was. Het meest kenmerkende was dat ze het genoemde Bijbelvers hierboven, echt ‘leefde’. Haar liefde voor haar kinderen, kleinkinderen, enzovoort, was onvoorwaardelijk. Ze bad elke dag voor hen. Wat er ook gebeurde, je kon altijd bij haar aankloppen, en zij stond klaar om te helpen, te zorgen, te bemoedigen, wat dan ook. Ze waakte er zorgvuldig over dat iedereen gelijk behandeld werd en dat degene die extra hulp of aandacht nodig had, dat ook kreeg.

Als je zo lang leeft, maak je veel mee, ook veel verdriet. Ze heeft veel moeten doorstaan: vroeg weduwe, het verlies van kinderen en kleinkinderen, en nog meer. Toch bleef ze positief, bleef ze hopen, bleef ze geloven.

Na 102 jaar en 9 maanden verlangde ze ernaar om het aardse leven los te laten en haar Heer en de dierbaren die haar voorgingen te ontmoeten. In de zekerheid dat de belofte van het Kerstfeest, zoals prachtig beschreven in dit Kerstlied, ook voor haar geldt:

‘In de stad van koning David,
in een nederige stal, lag een kindje in de kribbe,
‘t was de Koning van ‘t heelal. Jezus Christus,
God en Heer, daald’ op aard als Redder neer.

Hij zocht woning op de aarde, om te redden van de dood,
allen die in Hem geloven, die Hem zoeken in hun nood.
Jezus Christus, God en Heer, daald’ op aard als Redder neer.

Eenmaal zal Hij wederkomen, die eens woonde in een stal.
om ons mee te voeren naar de hemel, zodat elk aanschouwen zal:
Jezus Christus, God en Heer, door Hem verenigd tot Zijn eer.’
*)

En zo zal ik elk jaar als wij het Kerstfeest vieren ook terugdenken aan mijn oma en andere dierbaren die ons zijn voorgegaan.

Ik wens jullie een zalig Kerstfeest.
Arnoud

*) Once in royal David’s city (YouTube), NL vertaler/dichter onbekend