In het verborgene

Lezen: Matteüs 6:1-6, 16-21

Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. – Matteüs 6:6

In het verborgene

Alleen zijn met God. De ruis van buiten wat zachter maken, de tijd nemen om je af te zonderen en te focussen op wat er vanbinnen gebeurt.

In het verborgene kun je helemaal eerlijk zijn.
Waar ben je blij mee, waar baal je van?
Naar welke stemmen en meningen luister je?

Tijdens het bidden en vasten mag je leren om jezelf steeds meer te gaan zien door de ogen van God. Het Griekse woord voor ‘bekering’ is ‘metanoia’, wat zoiets betekent als het ‘veranderen van gedachten’. Bekering is elke dag mogelijk en God laat je niet met lege handen staan.

Zijn overtuigingen zijn hoopvol en in liefde leert Hij je de juiste weg.

Vraag: Welke stemmen zijn belangrijk in jouw leven? Zou je meer ruimte willen maken voor Gods stem?

 

Meer lezen? Ga naar petrus.protestantsekerk.nl/vasten 

Uit Petrus ‘Ga mee!’ Veertigdagentijdkalender 2024