Ik heb jullie lief.

Het laatste Bijbelboek van het oude testament begint met de woorden : ‘”Ik heb jullie lief” zegt de Heer.’ (NBV) Of in de HSV vertaling: ‘Ik heb jullie liefgehad’, waarbij het Hebreeuwse woord liefgehad een werkwoordsvorm is die toen, nu en nog steeds betekent.

De profeet Maleachi spreekt deze woorden namens God tot het Joodse volk. Nadat zij uit de ballingschap de wederopbouw van de stad en de tempel in Jeruzalem hebben meegemaakt.
God spreekt deze woorden om het volk eraan te herinneren wat Hij tegen hen zei, helemaal aan het begin na de uittocht uit Egypte. Zie Deuteronomium 7 vers 6-8. God geeft hier zijn eigen karakter weer. Hoe Hij door de mensen gezien en gekend wil worden. Als de God die liefde is. En die Zijn liefde wil delen, met de mens, het Joodse volk en alle volken op de hele wereld.

Na Maleachi is het 400 jaar stil……deze periode wordt wel de inter-testamentaire periode genoemd. De tijd voordat het nieuwe testament begint.
Hoe mooi is het dan dat God het volk de stilte in laat gaan met deze belofte: Ik heb jullie lief!

Wij gaan komende week de Stille week in, een week voor Goede Vrijdag en Pasen. Een week voor bezinning, verwondering, belijden en vreugde. Een week waarin we mogen ontdekken hoe groot de liefde van God voor ons zichtbaar is in het Licht van Pasen. In Zijn Zoon Jezus Christus.

Ga op zoek welke tekst in de Bijbel jou daarbij aanspreekt of je raakt! En deel dit in je kring, met de mensen om je heen.

Om zo elkaar te bemoedigen en ons te richten op Hem.