“Houd gewoon van ze…”

Ik weet niet hoe het met   jullie is gesteld, maar soms vind ik het leven best ingewikkeld. In het algemeen, maar zeker ook als christen.

Sinds kort werk ik op de Wereldschool als onderwijs-assistent. Gewend als ik ben aan christelijke scholen, mis ik de opening en afsluiting van de dag, de christelijke boodschap en – liedjes en schrik ik soms van boeken in de bibliotheek of voorstellen van spirituele aard.

Ik vraag me af hoe ik hier mijn weg in kan en mag vinden. En verlang er naar dat deze kinderen de weg naar het Vaderhart mogen ontdekken. Velen van hen hebben al zoveel meegemaakt in hun jonge leven. En hebben dringend houvast nodig.

Maar dan ineens herinner ik me de woorden van een oudere vriendin, jaren geleden: “Houd gewoon van ze! Als jíj daar bent, is Jezus daar ook, want Hij woont in jou.” En dan komt er toch rust.

Híj is de God van al wat leeft. Zou voor Hem iets te  wonderlijk zijn? (Jer. 32:27). Hij kan een weg maken waar geen weg lijkt te zijn.

En ik? Ik mag Hem, vol verwachting, volgen.