Jong geleerd

Toen onze kleindochter net kon lopen vond ze het heerlijk om, net als mama, schoon te maken. IJverig poetste ze kastdeurtjes met een doekje. Het afgelopen weekend kreeg ik een foto van onze jongste kleinzoon die vol overgave een boormachine vasthield, net als papa. Ik dacht ineens aan God als Vader. En later ook aan Jezus. In gedachten zag ik Hem ijverig helpen in de timmerwerkplaats. Leren doen wat zijn vader deed. In die tijd heel gebruikelijk, met het oog op later.

Ons leven is vol geworden. We leven vooral in het nú, dromen over wat we willen bereiken, vragen om Gods plan voor óns leven, zetten stippen op de horizon, maken prioriteitenlijstjes… ,maar vergeten vaak om dat voor de geestelijke opvoeding van onze kinderen te doen of voor onze eigen geestelijke groei.

Het is tijd om wakker te worden. Spreuken 22:6 zegt: “Oefen (je) kinderen al vanaf jonge leeftijd hoe ze moeten leven. Wanneer ze volwassen zijn geworden, zullen ze op dezelfde weg verdergaan”.

‘Dat is geen garantie’, zul je misschien zeggen. En dat klopt, maar het is wel wat Gods Woord ons zegt te doen. En waar we als ouders en gemeente “Ja” op zeggen als kinderen opgedragen worden.

Kijk eens naar je kinderen en vraag je af wat ze van jou hebben geleerd?

Met het oog op Later..

 

door: Arianne Nap