Gezegend nieuwjaar!

Moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn.
Numeri 6:25c

Stel je voor dat God de HEER zich vandaag naar je toe buigt, zoals een vader naar zijn kind in de wieg.

En stel je voor dat onze hemelse Vader gaat glanzen van genoegen als Hij jou ziet.

En oogcontact met je maakt.

En uitspreekt wat Hij in jou ziet.

En bekendmaakt wat Hij met jou voor heeft als eeuwige Vader.

Zegen en bescherming. Genade en vrede. Hij zal er zijn – want Hij verbindt zijn naam aan jou. Zo klonk de zegen van de priesters over de kinderen van Israël (Num. 6:22-27). En zo klinkt de zegen uit de mond van onze hogepriester Jezus, die ons Vaders gedachten over zijn kinderen doorgeeft en door blijft geven.

‘Hij hief zijn handen op en zegende hen’ (Luc. 24:50b).

God de Vader wil jou dit jaar zegenen. Hoor en zie dan ook wat er van Gods gezicht naar jou toe straalt …

‘De HEER zal je zegenen en beschermen!

De HEER laat zijn gelaat over je schijnen en is je genadig!

De HEER keert zijn gelaat naar jou toe en geeft je vrede!’*

Namens alle oudsten wensen wij jullie een gezegend nieuw jaar.

Laura

(* Zegentekst afkomstig van https://willemdevink.nl/gezegend-nieuwjaar/)