De vorige keer dat ik een overdenking schreef was rond Sinterklaas. Het thema dat ik er boven had gezet was ‘God vraagt geen goedheiligmannen’. Kern van de boodschap toen was dat God geen goedheiligmannen vraagt maar dat we door Zijn genade gered zijn, dankzij uw geloof.

Vandaag opnieuw een stukje over genade omdat ik er van overtuigd ben dat we nooit uitgepraat raken over de mega genade die God ons geeft.

Paulus zegt, zoals het is opgetekend in Handelingen 20:24, Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade.

Wauw… bereid om je leven te geven om te getuigen van het Evangelie van Gods genade. Je leven geven om iets. Dan zit het wel heel diep! Het is voor Paulus meer dan een passie. Het is zijn levenstaak.

De brieven van Paulus zijn dan ook doorspekt met het evangelie van genade.
Het woord ‘evangelie’ heeft vanuit het Grieks de betekenis ‘goed bericht’ of het ‘goede nieuws’.

Hoe mooi is dat: ‘Het goede nieuws van genade’. Is dit voor jou deze week ook goed nieuws? En zijn we net zo vol van Gods genade als Paulus?

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ‘t niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan ‘k zien.

Genade die mij heeft geleerd
Te vrezen voor het kwaad.
Maar ook – als ik mij tot Hem keer
Dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
Mag stralen als de zon,
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
Dat ik genade vond.
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
Dat ik genade vond.

Renze van den Noort