Genade, liefde en eenheid

‘Afgelopen jaren heb ik geregeld aan het eind van de dienst de zegen uit Kor. 13:13 aan u gegeven.
De genade van de Heer Jezus Christus, De liefde van God, de gemeenschap met de Heilige Geest, Zij met u allen

‘De genade van de Heer Jezus Christus…’

De Zoon Jezus Christus heeft aan het kruis de weg van genade geopend. Onverdiend. Er hoeft helemaal niets van ons bij. Gratis!! Het is volbracht! 

De liefde van God….’ Naast de genade van Jezus Christus, de liefde van God. Gods oneindige liefde. Hij geeft het zodat we ook oneindig (eeuwig) Zijn kinderen zullen zijn. Onbeschrijfelijk!

En de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen…’ de eenheid met de Heilige Geest maakt dat we de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God naar elkaar in de praktijk kunnen brengen.

Ik wens, in mijn laatste bericht in de nieuwsbrief, ons als gemeente deze zegen toe. Christus centraal, in een leven van aanbidding!

Renze van den Noort