Gebroken

Het was onze wekelijkse wandelochtend. Zoals altijd deelden we ons hart met elkaar. De mooie dingen in ons leven, maar ook de moeilijke. En daar tussendoor spraken we over God en lachten samen. Terwijl ze sprak over de gebrokenheid van haar speciale gezin, kwam er ineens een plaatje in mijn hoofd van een gebroken schaal waarvan de stukken bij elkaar worden gehouden door goud. Beter bekend als Kintsugi (Japanse kunstvorm), wat betekent: ‘gouden verbinding’.

Voor de reparatie wordt gebruik gemaakt van lak vermengd met goud, zilver of platina. Als er scherven ontbreken, wordt de lak of een gelijkvormige scherf van een ander voorwerp gebruikt om de ruimte op te vullen.

Een prachtige metafoor, realiseerde ik me, van wat God in ons leven wil doen. Met liefde en mededogen wil Hij onze gebrokenheid samenvoegen tot een nieuw geheel. En neemt Hij de pijn daarvan in Zich op.

Geen scherpe randen meer. En als er een stukje mist, dan geeft Hij er Zichzelf en/of iets of iemand anders voor in de plaats.

Hij heelt gebrokenen van harte, En Hij verbindt z’ in hunne smarte, Die, in hun zonden en ellenden, Tot Hem zich ter genezing wenden.

(Psalm 147:2, berijmd)

Keer je naar Hem en geef Hem de scherven van je leven, zodat Hij je weer heel kan maken. Anders, maar heel. En je breuklijnen een getuigenis mogen zijn van Zijn liefde, Zijn aanwezigheid in je leven.

Arianne