Geluk versus verantwoordelijkheid

“God wil dat ik gelukkig ben”, is wat hij zei, nadat hij zijn gezin in de steek had gelaten voor een ander. Ik was geschokt. Ik vroeg me af wat geluk eigenlijk is en zocht het op.

“Tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden. Hierbij kunnen verschillende positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid, vrolijkheid”.

Terugkijkend op ons eigen huwelijk besefte ik dat ook wij niet altijd ‘gelukkig’ waren, maar in plaats van op zoek te gaan naar (ander) geluk, gingen we uiteindelijk steeds weer op zoek naar elkaar. Omdat we beloofd hadden elkaar trouw te blijven.

Was dat zo simpel? Nee zeker niet! Verantwoordelijkheid hebben is nog iets anders dan het ook nemen. Er waren tijden dat ik dat niet wilde. Geen zin. Teveel gedoe. Maar toen herinnerde ik me de uitspraak van een counselor: “God helpt je je verantwoordelijkheden na te komen, zelfs al zegt alles in jou: NEE!”

Ik weet nog wat ik toen bad: “Heer, ik weet wat U van mij vraagt, maar ik wil het niet!!! Maar wat ik wel wil is U gehoorzaam zijn. Dan moet U het maar doen.” Dírect draaide Hij mijn hart om en was ik bereid om te doen wat Hij van mij vroeg. En besefte ik hoe waar het is, wat in de Bijbel staat: “Want het is God, Die in je werkt zowel het willen als het werken..”(Filippenzen 2:13).

Arianne