Een nieuw begin betekent vaak ook de afsluiting van wat was…

En dat geldt zeker voor Arend, sinds 1 april onze nieuwe voorganger. Afgelopen zondag nam hij afscheid van zijn gemeente in Assen, wat hij vandaag, zaterdag, nog even ‘dunnetjes’ over mag doen.

Zo reden Frans, Jeanine, Arnoud en ik met elkaar naar het mooie Drenthe. Het licht van de zon weerspiegelde in de kletsnatte weilanden langs de snelweg. We spotten een reetje dat misschien wel aan zijn laatste ochtendmaal bezig was… vlak langs het asfalt…

In Assen wachtte ons een warm welkom. Handen werden geschud, we maakten kennis met Carolien, de vrouw van Arend, en kregen een lekkere kop koffie. Omdat de samenkomst zou zo beginnen, vroegen we met elkaar onze Heer om een zegen voor deze bijzondere bijeenkomst.

Drenthe is prachtig, we waren in goed gezelschap, we kregen een warme ontvangst en lekkere koffie. Maar daar gaat het ten diepste niet om. In de dienst werd al gauw duidelijk wat wel belangrijk is. Eigenlijk: Wie. Wie ons verbindt. We mochten met elkaar Jezus verhogen, Hem aanbidden, en van Hem leren door het Woord dat gebracht werd. Arend vertelde over het Hart van verbondenheid, en hoe je Jezus in alle aspecten nodig hebt. Hoe Hij Zijn licht zal schijnen waar het moeilijk is, waar het zwaar is, waar we niet op eigen kracht verder kunnen. Hij geneest.

Een van de teksten die aangehaald werden:

‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God.’  ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet duidelijk gemaakt door mensen van vlees en bloed, maar door Mijn Vader in de hemel.’
Mattheüs 16 vanaf vers 16.

En zo wil Jezus ook in uw leven, in jouw leven aanwezig zijn en Zijn licht laten schijnen.

****

We sloten de ochtend af met een bescheiden lunch in Dwingeloo, genietend van wat we mogen ontvangen van onze Vader, en genietend van elkaar.

Laten we ook als gemeente genieten van wat we mogen ontvangen,
Arend en Carolien een warm ontvangst geven en zo samen op weg gaan.

Verbonden in Hem.

Laura