Vandaag zijn we onderweg naar Brabant. Voor een paar dagen kamperen, vlak aan de Belgische grens. Heerlijk er even tussenuit.

Maar ook bewust die kant op voor een bruiloftsfeest morgen. Een bruiloft waar twee jonge mensen hun liefde voor elkaar willen bezegelen door het sluiten van een huwelijksverbond en hier ook een zegen van God over willen vragen.

Een bruiloft waar lang naar uit gekeken is en veel voor geregeld en georganiseerd. Een bruid die in haar jonge leven al veel heeft meegemaakt. Een leven van zorg, spanning en onzekerheid. Over het bestaan, een plek om te wonen, ergens thuishoren, identiteit opbouwen.

En dan nu feest en ‘thuis’ komen.

In de Bijbel lezen we ook op meerdere plekken over een bruiloft, een bruid en een Bruidegom.

Het openbare optreden van Jezus en een zichtbaar wonder vindt plaats op een bruiloft. Water wordt in wijn veranderd, we zien de autoriteit van Jezus en zijn heerlijkheid wordt geopenbaard.

Er is een verhaal over een bruiloft waarop men wacht op de bruidegom. Niemand weet wanneer hij komt, maar de vraag is: staan we klaar, verwachten we hem en zijn we (voor)bereid?

En dan wordt er nog gesproken over de bruid van Christus. Jezus als de Bruidegom en wij, zijn volgelingen, iedere gelovige over de gehele aarde, als Zijn bruid!
Wat een feest zal dat zijn!

Wat een hoop om te mogen leven met dat vooruitzicht en die verwachting.

Jeanine Roggeband


Luistertip: Er is een dag. Opwekking 585