Dichter bij Jezus

‘Zonde verlamt’ schreef ik in een eerdere overweging. Omgekeerd geeft een leven dicht bij Jezus kracht. Ook zegt Jezus dat we onze naaste moeten liefhebben als onszelf. Als je als Zijn discipel dicht bij Jezus leeft en je naaste liefhebt als je zelf dan verdubbel je dus je kracht.

Het motto van Eglesia dat we op dit moment veel gebruiken is ‘Jezus centraal – Een leven van aanbidding’.

Wat wij daarmee uit willen drukken is dat alles wat we doen, denken of zeggen onszelf en onze naaste dichter bij Jezus moet brengen.

Dat betekent dat we heel zorgvuldig afwegen, in gebed, waar we ons mee bezig houden. Zowel in de keuze van activiteiten als in de thema’s waar we mee bezig willen zijn.
Maar ik merk ook dat ik daar in mijn persoonlijk leven steeds meer bij stil sta. Thuis, op mijn werk of waar dan ook als ik keuzes moet maken, standpunten moeten innemen, in actie moet komen of stil moet blijven staan: ‘Brengt het mij en diegene met wie ik te maken heb dichter bij Christus?’.
Het mooie is dat als ik dichter bij God kom, mijn naaste automatisch ook dichter bij God komt. Sterker nog als wij met zijn allen in geloof dichter bij Jezus komen dan worden de zonden van onze naaste vergeven, dan worden zieken weer gezond, krijgen wij weer nieuwe kracht:
Er werd ook een verlamde naar Hem toe gebracht, die door vier mensen gedragen werd…. Toen Jezus HUN geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: ‘Mijn kind, uw zonden zijn u vergeven.’ (Marcus 2:3,5)

Arnoud de Jong