Dankbaar delen

Deze zondag staat het avondmaal op het programma. Het is de eerste zondag van de maand, en daarbij ook de eerste eredienst in ons nieuwe gebouw. We mogen stilstaan bij wat we hebben ontvangen. en van daar uit onze armen openen en delen.

Wat hebben we ontvangen? 

Een kerkgebouw dat in ere hersteld is. Een huis van God. Liefdevol opgeknapt, schoongemaakt, verzorgd, door zoveel broers en zussen die er veel tijd en energie in gestoken hebben. De gezinnen thuis die hun vader of moeder wat minder vaak zagen.

We mogen stilstaan bij de verbinding die ontstond doordat we de handen uit de mouwen staken, gedreven door dezelfde liefde voor God en het voorbeeld dat Jezus ons gaf toen Hij op aarde leefde. De mogelijkheden die ontstaan doordat we de hele week een ‘thuis’ hebben om gemeente te zijn. Heb jij hier al over nagedacht? We mogen dankbaar delen. We willen dankbaar delen.

Hoe kun jij dankbaar delen? Wat past bij jou? Dankbaar delen kan voor iedereen anders zijn. Laten we met elkaar onze tijd hier gebruiken tot eer van God. Tijd vrij maken met Hem, luisteren naar Zijn stem, en ons leven om Hem laten draaien, Christus centraal. En een leven van aanbidding door in Jezus’ naam er te zijn voor onze omgeving en elkaar.

Met open armen, om te delen en om te ontvangen.

Laura