Dagelijks reukoffer

Laat mijn gebed, met het gebed van alle gelovigen, U als een reukoffer bereiken.
(Psalm 141:2 en Openbaring 8:4)

Het lijkt in deze tijd wel heel moeilijk om te bidden. Veel vraagt onze aandacht, we moeten ook zo veel en onze bucketlist is lang. Ook in mijn leven schiet voldoende tijd nemen voor gebed er regelmatig bij in.

En toch is het altijd weer bijzonder en wil God mijn/ons hart aanraken. Logisch eigenlijk ook, want het is volgens de bijbel één van de drie pilaren van het dagelijks leven: een licht zijn in de wereld, zorgen voor de naasten en het dagelijks gebed. Dit gebed wordt als reukoffer, als offer van aanbidding voor de troon van God gebracht.

Als de discipelen van Jezus bidden uiten ze hun geloof, verkondigen ze de blijde boodschap en de persoon van Jezus. Zulk gebed geeft kracht, moed en durf om vervuld van de heilige Geest het woord van God trouw te zijn. Zulke geestdrift moeten wij eigenlijk nastreven, als we geloofwaardige christenen willen zijn.

Gelukkig bidt de Heilige Geest in ons, en wel zonder ophouden. Zelfs als we niet zouden bidden, de heilige Geest blijft bidden. De bedoeling is echter dat wij – wanneer wij bidden – ons laten opnemen door de Geest in Zijn gebed. Dát is christelijk gebed. Het is een deelname aan het gebed van de Heilige Geest in ons. Elke vorm van gebed heeft tot doel ons aan te sluiten bij Gods Geest – die de Vader reeds aanbidt.

Hij wacht elke dag weer tot we ons bij Hem aansluiten om samen het reukoffer naar de troon van God te brengen.

Arnoud