Bekleed met Christus

Het is de tijd waarin de eerste lammetjes weer worden geboren. De knoppen aan de magnolia boom zitten en de krokussen volop in bloei staan. Het voorjaar. Maar als ik vandaag naar buiten kijk is het koud, grijs en somber. Het lijkt erop dat we nog even moeten wachten. En toch verwachten. …?
Dat past wel in de tijd waarin we nu zitten de 40 dagen tijd voor Pasen. Wachten, verwachten, uitzien naar, gedenken, mee lijden door omstandigheden.
En dan zo’n tekst in de bijbel; Bekleed u met Christus. (Romeinen 13 vers 14) Over die tekst heb ik best wel eens gedacht, maar hoe dan? Totdat ik een keer het volgende verhaal hoorde.
In vroegere tijden bij de schaapkuddes en de herders ging het af en toe mis in de lammertijd.
Soms ging er een lammetje dood bij de geboorte. En soms een ooi tijdens het lammeren. Herders probeerden het ‘wees’lam dan bij zo’n ooi te zetten, om groot te brengen. Maar dat lam werd niet geaccepteerd door de ooi. Totdat ze het volgende ontdekten. Door bij het ‘wees’lam het vachtje van het overleden lammetje te leggen, herkende de ooi het lam als ‘haar’ lam en ging ze het verzorgen, spenen en grootbrengen.
Jezus, Gods Zoon, is het Lam van God. Met dit verhaal begrijp ik nu meer dat ik in Christus door God aanvaard ben als Zijn kind. We gaan op naar Pasen, waarin we zijn lijden en sterven gedenken. Maar ook mogen weten dat het daar niet bij bleef. En mogen uitzien naar Zijn opstanding.

Jeanine Roggeband