De AVG

Op 25 mei 2018 treedt de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking, samen met de uitvoeringswet. De AVG bouwt voort op de Wbp en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacy rechten met meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

 

Eglesia hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar gemeente leden en van andere in-en externe relaties. Persoonlijke gegevens worden door Eglesia dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. Eglesia houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.