De actie om mensen financieel te steunen die in grote problemen komen door de hoge energieprijzen is in volle gang. De aanmeldingen stromen nu binnen.

Het is reëel om te verwachten dat we zo’n duizend huishoudens in de gemeente Apeldoorn kunnen bereiken met deze actie van verbondenheid. Het streefbedrag is dan ook 100.000 euro (een bedrag van 100 euro per huishouden).

Naast giften van particulieren, zijn ook bijdragen van bedrijven, organisaties en stichtingen van harte welkom. We zullen bekendheid geven aan de organisaties die de actie steunen. 

De stand van de ingezamelde giften op 26 januari is € 59. 218,61. Als werkgroep zijn we daar dankbaar voor. We hebben goede hoop dat we het streefbedrag gaan halen.

Praktisch: Giften kunnen worden gegeven via de rekening van het Christelijk Noodfonds Apeldoorn: NL 51 RABO 0319 7141 44 o.v.v. gift Apeldoorn geeft warmte.

Aanvragen en andere vragen zijn welkom op
apeldoorngeeftwarmte@gmail.com.
De actie loopt tot en met 14 februari.
Voor alle info: www.cnap-apeldoorn.nl