Youth Alpha

Vanaf 13 februari wordt er samen met de NGK een Youth Alpha cursus georganiseerd voor 15 t/m 20 jari-gen. Vanuit Eglesia is Joelle Roggeband hierbij een van de leiders. De cursus zal om de week op zondagavond gehouden worden en zal starten om 17.30u, waarbij er gestart met een gezamenlijke maaltijd. Opgeven kan nog! Stuur hiervoor een mailtje naar jeugd-werk@eglesia.nl.

Opwekking

Het eerste weekend van juni zal er hopelijk dit jaar weer een live Opwekkingsweekend zijn. We willen daar als jeugdgroep heen gaan om samen te kamperen en een mooi en inspirerend weekend te beleven. Dit zal ook begeleid worden vanuit een deel van de jeugdleiders en mogelijk wat ouders. Iedereen dienst zichzelf in te schrij-ven en kan vervolgens het registratienummer aan Erik doorgeven, zodat hij in april de groep kan samenstellen, zodat we hopelijk een plek op het jongerenterrein kun-nen krijgen. De inschrijfkosten voor het weekend (72 euro, tot 1 april) zijn voor eigen rekening, maar mocht dit een drempel zijn, neem dan even contact op met Erik. Vanuit het jeugdwerk zullen we zorgen voor voldoende eten en drinken tijdens het weekend.

EO jongerendag

Het plan is om met een groep jeugd (en paar ouders ter begeleiding) naar de EO jongerendag te gaan op 11 juni in Ahoy. We onderzoeken de mogelijkheden om samen met andere jongerengroep(en) uit Apeldoorn met een bus te gaan. Makkelijk voor de reis en leuk om het inter-kerkelijke contact te stimuleren!

Check de agenda op Churchbook Alle reguliere jeugdclub momenten zijn ook ingepland en veelal al voorzien van toffe gastsprekers, de data zijn terug te vinden in de agenda op Churchbook.