Herken je dat? Dat het leven het ene moment op rolletjes loopt en je overloopt van blijdschap en je het volgende moment denkt help, hoe kom ik hier weer uit? De tegenstellingen in het leven, de zekerheid en de twijfel, de blijdschap en verdriet, vreugde en angst, geloof en ongeloof, duister en licht, …

De week van Palmpasen naar Pasen zit ook vol tegenstellingen, of zo lijkt het. De ene dag wordt Jezus nog binnen gehaald als een koning en toegejuicht en verwelkomt. De mensen hebben grote verwachtingen.

Jezus spreekt over een vurig verlangen dat hij heeft om de Pesach maaltijd met zijn leerlingen te houden, voordat hij zou gaan lijden. Maar even later ontstaat er al onenigheid tussen de leerlingen over hun eigen eer en reputatie.

Dan volgt de gevangenneming, de geseling, de verloochening en tot slot, onschuldig bevonden, ook de kruisiging. De verlatenheid aan het kruis, gevolgd door een hoorbaar bevel uitgesproken door Jezus: “In Uw handen beveel ik Mijn Geest” en Jezus sterft. Zijn lichaam wordt verzorgd en in een graf gelegd. Dood en verdriet overheersen.

Totdat…

Totdat de derde dag vrouwen naar het graf gaan en zij een open graf ontdekken. Er volgt een ontmoeting en Maria vraagt : “Bent u de tuinman? “ Twijfel en onzekerheid, totdat ze haar naam hoort. Jezus is opgestaan uit de dood en de herinnering aan Zijn woorden en Zijn belofte komen weer naar boven. Zekerheid en blijdschap.

De vrouwen gaan terug om dat goede nieuws te delen. Maar aangekomen bij de leerlingen, zo lezen we in Lukas wordt hun verhaal als kletspraat aangeduid. Ongeloof, twijfel, ….? Maar dan komt Petrus in actie en gaat zelf kijken om te ontdekken dat wat hem door de vrouwen verteld is waar is. “Waarom zoekt u de Levende bij de doden?”

De dood heeft niet het laatste woord, Jezus leeft, is opgewekt uit de dood. Vreugde en blijdschap nemen de plaats in van het verdriet. Wanhoop maakt plaats voor hoop en verwachting. De dood van Jezus geeft ons genade, verzoening, vergeving , genezing, bevrijding.

Jezus heeft ook vandaag nog steeds de kracht om levens te veranderen, om werkelijk het leven te geven aan mensen die wij mogen ontmoeten. Soms tegen alle verwachtingen in. Juist in het lijden, de moeite, mogen we naast elkaar gaan staan en delen en getuigen van de opstanding van Jezus Christus, onze Heer, Heiland en Verlosser. Hij bevrijdt en geeft leven. Geen twijfel meer.

Mijn verlosser leeft.

Jeanine