Onze geloofsbelijdenis begint met

Wij geloven dat er één God is die bestaat uit drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Wat een rustig idee, God is drie-in-één. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat bij de Vader belangrijk is, is net zo van belang bij de Zoon en de Heilige Geest. Er zijn geen inconsequenties. Zij sluiten naadloos op elkaar aan of vloeien in elkaar over, ongrijpbaar mooi. Mysterieus…

In tegenstelling tot ons, mensen. Wij leven in een wereld van verdeeldheid en veranderingen. Staan vaak tegenover elkaar in plaats van aan te sluiten op elkaar.
Maar gelukkig is daar God. De Eeuwige. Die niet verandert. Ik Ben.

De onrust in onze wereld zie ik wel eens als een woeste zee. Een wereld vol (veranderende) meningen, ieder heeft ‘zijn waarheid’. In een preek van Arie-Jan hoorden we eens over het ‘slaan’ met jouw waarheid. We slaan elkaar soms met onze eigen waarheid, in plaats van te luisteren naar elkaar. In de wereld, maar helaas soms ook in de kerk. We lijken wel mensen, of sterker nog: zondaars.
In plaats van de ander lief te hebben, duwen we elkaar kopje onder en gunnen de ander geen ruimte boven water.

Zie je jezelf gaan in het water van die zee, heen en weer geslingerd door de golven? Een wereld vol meningen, veranderingen. Weer een plons water over je hoofd. Je dreigt kopje onder te gaan. Nog even je hand die boven het water uitkomt. Dan kom je met je hoofd weer boven water en kun je een flinke hap lucht nemen. Maar het water wordt nog niet rustig! Weer een golf!
En dan is daar Jezus, de Rots. Houvast, steeds dezelfde. Hij ziet jou.

God, mijn Vader en jouw Vader. Jezus, mijn Redder en jouw Redder. De Heilige Geest, Hij vult mijn hart en Hij vult jouw hart.

Hoezo verdeeld? Wij zijn vol van Hem, en Hij is steeds dezelfde!

In de wereld vol veranderingen mogen wij één zijn, omdat Hij één is. Omdat Hij in ons is en wij onze identiteit in Hem vinden.

We vinden rust bij Hem, en ook Zijn huis mag een plaats van rust zijn.

Laten we Hem aanbidden en daardoor één zijn met elkaar. Het gaat om Jezus, en die gekruisigd en weer opgestaan. Overwinnaar!