Bid mee, je bent welkom!

Samen bidden en getuigen, samen leven tot Zijn eer.

Het is een diep verlangen van ons om met elkaar, met
jullie, in gebed Gods wil te zoeken. Zijn stem te verstaan,
God de eer te geven die Hem toekomt, en onze tijd als
een offer aan Hem te geven.

Wil jij hier ook deel van zijn? Van harte welkom!

Kom woensdagavond om
20.00u in de aula van Eglesia.